Gaming news Baker kick

Information med anledning av coronaviruset På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att årsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se nedan, samt möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärkhar varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Bolagets styrelse har beslutat om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid årsstämman: Möjligheten att förhandsrösta Inregistrering till årsstämman börjar klockan Rätt att delta och anmälan till årsstämman Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman måste: i dels vara införda i aktieboken senast på avstämningsdagen onsdagen den 17 juni ; ii dels skriftligen ha anmält sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 18 juni Anmälan sker genom e-post till [email protected] Anmälan ska innehålla namn, adress, telefonnummer, personnummer och registrerat aktieinnehav. Önskar en aktieägare medföra biträde till bolagsstämman ska detta framgå i anmälan.

Categories

Justice Machine Wild Circus Världens allra etta cirkus tros ha skapats i England på talet och bestod till ett början främst av djärv akrobatik gällande hästryggen. Efter ett par år utökades föreställningarna och man började bland övrigt inkludera gymnaster och clowner. Succén varenda ett faktum och spred sig mot Amerika i väst såväl som Ryssland i öst. Numer kan vi bese både akrobater och dresserade vilda kreatur i manegen, även om de sistnämnda av djurrättsliga anledningar är ett omdiskuterat ämne. Red Tiger Gaming vet emellertid hur man tar väl hand försåvitt djuren på cirkus och har fyllt en hel Video Slot Wild Circus med rosa elefanter, hjälpsamma pingviner samt glada björnar såväl som mängder bruten engagerande specialfunktioner. Det här är en spel för dig som inte blott vill se hjulen snurra runt utan snarare kräver underhållning, dramatisk action samt en riktigt spektakulär show — absolut som på cirkus. Låt föreställningen börja… Titan Thunder.